Beste T.C. Seven Aeren lid,

Wat zijn we toch in een bijzonder vreemde tijd beland! De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus houden iedereen al een aantal weken in een soort van houdgreep. Bent Sports, T.C. Seven Aeren én TennisVision willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die in de afgelopen periode of op dit moment (in)direct getroffen is (geweest) ons medeleven betuigen en/of veel sterkte wensen!

De gezondheidscrisis raakt ons allemaal… emotioneel, sportief én financieel. Zoals je weet, heeft Bent Sports gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet, het RIVM, het NOC*NCF en de KNLTB het gezondheidscentrum annex sportcomplex – en dus ook alle tennisbanen – tot minimaal 19 mei a.s. te sluiten. Dit heeft onder meer gevolgen voor de contracten van onze winterbanen, de damescompetitie, de Hertog Jan Wintercompetitie, de Voorjaarscompetitie en voor de mogelijkheid om vrij (recreatief) te tennissen of lessen te volgen.

Dinsdag 21 april jl. is er door de Rijksoverheid gecommuniceerd dat kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor buitensport. Tennisvision gaat op hele korte termijn contact opnemen met de ouders van de kinderen en jongeren die zich hebben opgegeven voor lessen om hier mee te starten. Wij zijn heel enthousiast dat we deze stap kunnen gaan zetten. Uiteraard worden de afgesproken richtlijnen hierbij in acht genomen.

Er is een nieuwsupdate verzonden naar alle leden van Bent Sports. Deze mail is per abuis ook bij de leden van T.C. Seven Aeren terechtgekomen. Hiervoor excuses! Aangezien er tennissers zijn met alleen een lidmaatschap van de tennisvereniging en ook een combinatie van beide lidmaatschappen mogelijk is, ontvang je hierbij de nieuwsupdate die voor de tennissers van toepassing is. Dit bericht is opgesteld in samenspraak met het bestuur van de tennisvereniging.

De financiële gevolgen zijn enorm. En natuurlijk hopen we dat je ons en de vereniging wilt steunen in deze lastige periode. Je begrijpt dat we op dit moment nauwelijks inkomsten ontvangen terwijl alle vaste lasten gewoon doorlopen. Ondanks de financiële steun die vanuit de overheid is toegezegd maar waarvan de omvang nog niet te voorspellen is, zal deze crisis een zware wissel trekken. Anderzijds begrijpen wij maar al te goed, dat dit ook voor jou kan gelden! Daarom zijn we ook in gesprek gegaan met het bestuur van de tennisvereniging, en is onderstaande regeling tot stand gekomen.

Compensatieregeling jaarlidmaatschap/jaarcontributie

  • Optie 1 Je ontvangt 10% korting op het volgende jaarlidmaatschap (2021) gebaseerd op een sluiting van 6 weken. Dit percentage wordt indien van toepassing naar rato aangepast. Dit geldt voor alle tennisabonnementen dus inclusief jeugd- & familieabonnementen.
  • Optie 2 Je steunt Bent Sports en indirect T.C. Seven Aeren 100%. Daarvoor zijn we je natuurlijk erg dankbaar. Mede dankzij jouw steun komen we deze crisis door!

Geef je je keuze door?
We verzoeken je om je keuze voor compensatie vóór 1 juni 2020 aan ons door te geven via onderstaand formulier. Mocht je dit niet doen, dan gaan we ervan uit dat je ons 100% steunt!

Deze compensatieregeling vind je zowel terug op de website van Bent Sports als van T.C. Seven Aeren.

Wij doen ons best iedereen te informeren. Mocht je horen dat iemand deze mail niet heeft ontvangen terwijl dit wel had gemoeten, stuur deze dan door en informeer ons. Dank!

Nog vragen?
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsupdate nog vragen? Laat het ons dan even weten door per e-mail te reageren via info@bentsports.nl. We streven er uiteraard naar om hier binnen 5 werkdagen op te reageren.

Sportieve groet,

Team Gezondheidscentrum Bent Sports
Bestuur T.C. Seven Aeren

Geef je keuze door

Geef bij de eerste vraag aan of u lid bent van Bent Sports of T.C. Seven Aeren! Dit versoepelt en versnelt de afhandeling van uw inzending.

Bedankt!