Algemene voorwaarden

Door ondertekening van het startbewijs verklaart men akkoord te zijn met de volgende algemene voorwaarden:

 Voor alle abonnementen geldt: inclusief tennis, squash, fitness, eGym, groepslessen, zonnebank, sauna, zwembad Ataro Lentebad en kinderopvang tenzij hieronder anders vermeld per abonnement. Per abonnement kunnen daarnaast nog aanvullende voorwaarden gelden.

 • Exclusief en Exclusief Voordeel Abonnement
 • Classic en Classic Voordeel Abonnement exclusief eGym.
 • Light Abonnement 1x per week gebruik van: tennis, squash, fitness, groepslessen of zwembad Lentebad. Exclusief eGym. Tijdens dit bezoek kan gebruik gemaakt worden van kinderopvang, sauna en zonnebank.
 • Jongeren Abonnement (18 tot 27 jaar) het Jongeren Classic Abonnement is exclusief eGym. Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar wordt het Jongeren Abonnement Classic automatisch omgezet naar het reguliere Classic Abonnement, het Jongeren Abonnement Exclusief wordt automatisch omgezet naar het reguliere Exclusief Abonnement.
 • Jeugd Abonnement (tot 18 jaar) inclusief lessen volgens het actuele jeugd lesrooster (tot 16 jaar tussen 08:00-19:00 uur), exclusief eGym. Vanaf 15 jaar kan er deelgenomen worden aan Sh’Bam en Bodybalance. Vanaf 16 jaar gelden de voorwaarden van het reguliere abonnement. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet naar het Jongeren Abonnement.
 • Racket Abonnement alleen gebruik van tennis en squash, inclusief spelen op vrije banen, eenmalig vaste baanreservering per week, deelname aan tosscompetities en clubavonden.
 • Flex Abonnement exclusief eGym.
 • Gezins Abonnement inclusief 2 volwassenen (d.w.z. ouders, partners, verzorgers) woonachtig op één adres, inwonende kinderen tot 18 jaar gratis, het Gezins Abonnement Classic is exclusief eGym.

 

Overige voorwaarden alle abonnementen:

 • Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Men dient de training bij te wonen in correcte en schone kleding.
 • Men dient het oefenmateriaal na gebruik op te ruimen.
 • Abonnementskosten worden bij vooruitbetaling voldaan en uitsluitend via automatische incasso per maand.
 • Indien men geen gebruik maakt van automatische incasso wordt per maand € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht
 • Abonnementskosten kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, omzetbelasting, etc.
 • Alle leden ontvangen ten aanzien van wijzigingen in de abonnementskosten tijdig schriftelijk bericht.
 • Bij een eerste aanmaning wordt € 5,- herinneringskosten in rekening gebracht.
 • Bij een achterstand aan betaling van abonnementskosten wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Bij de incasso komen de gemoeide kosten ten laste van de debiteur (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten). Bent Sports behoudt zich het recht voor de toegang tot de club te ontzeggen tot dat achterstanden zijn voldaan.
 • Na inschrijving ontvangt men een lidmaatschapspas. Deze is strikt persoonlijk. Bij ieder bezoek dient men zich met deze pas te melden bij de receptie.
 • Bij verlies van de lidmaatschapspas dient u € 10,00 te voldoen voor een nieuwe lidmaatschapspas.
 • Bij het niet nakomen van één van de hierboven genoemde bepalingen, houdt de club zich het recht voor om het betreffende clublid de toegang tot de club tijdelijk of definitief te weigeren zonder dat hij/zij aanspraak kan maken op reeds betaalde abonnementskosten van welke aard dan ook.
 • Tijdens de schoolvakanties en zomervakantie werken we met een aangepast rooster en/of aangepaste openingstijden. Dit aangepaste rooster vindt u dan bij de receptie.
 • Op alle officiële feestdagen is de club gesloten tenzij anders aangegeven.
 • De directie van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekgeraakte eigendommen en ongevallen die het clublid als gevolg van deelname aan zijn/haar sport overkomen is. Deelname aan de lessen is op eigen risico.
 • Uw gegevens worden alleen intern gebruikt voor administratieve doeleinden i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens.
 • Men heeft na het aflopen van de contractduur 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
 • Bij andere dan medische redenen, blessures of zwangerschap kan het programma maximaal 3 maanden onderbroken worden. Indien de contractstermijn van het programma nog niet is verstreken schuift de einddatum vanzelfsprekend maximaal drie maanden op.

Sportschool en fitnesscentrum Bent Sports in Zevenaar is dé plek voor individueel fitness, groepsfitness, en racketsporten. Bij Bent Sports ben je verzekerd van de beste begeleiding en de persoonlijke aandacht die nodig is om jou je doelstellingen te laten halen.