Algemene voorwaarden

Door ondertekening van het startbewijs verklaart men akkoord te zijn met de volgende algemene voorwaarden:

Voor alle abonnementen geldt: inclusief racketsport, fitness, eGym, groepslessen, zonnebank, sauna, 2x p.w. zwemmen en kinderopvang tenzij hieronder anders vermeld per abonnement. Per abonnement kunnen daarnaast nog aanvullende voorwaarden gelden.

Bent Sports Silver
exclusief eGym, exclusief zwemmen, exclusief racketsport.

Bent Sports Gold
indoor padel maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gratis.

Bent Sports Jeugd (t/m 15 jaar)
exclusief eGym, indoor padel maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gratis. Bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet naar het Bent Sports Jeugd t/m 21 jaar abonnement.

Bent Sports Jongeren Silver (t/m 21 jaar)
tot 16 jaar tussen 08:00-19:00 uur, exclusief eGym, exclusief zwemmen, exclusief racketsport. Vanaf 15 jaar kan er deelgenomen worden aan Sh’Bam en Bodybalance. Vanaf 16 jaar gelden de voorwaarden van het reguliere abonnement. Bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet naar het Bent Sports Silver abonnement.

Bent Sports Jongeren Gold (t/m 21 jaar
tot 16 jaar tussen 08:00-19:00 uur, inclusief, indoor padel maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gratis. Vanaf 15 jaar kan er deelgenomen worden aan Sh’Bam en Bodybalance. Vanaf 16 jaar gelden de voorwaarden van het reguliere abonnement. Bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet naar het Bent Sports Gold abonnement

Bent Sports Racketsport Silver
alleen gebruik van tennis en padel buiten inclusief spelen op vrije banen, eenmalig vaste baanreservering per week, deelname aan tosscompetities en clubavonden.

Bent Sports Racketsport Gold
alleen gebruik van tennis, squash en padel inclusief spelen op vrije banen, eenmalig vaste baanreservering per week, deelname aan tosscompetities en clubavonden. Indoor padel maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gratis.

Bent Sports Gezin Gold
inclusief 2 volwassenen (d.w.z. partners, ouders, verzorgers) woonachtig op één adres, twee (inwonende) kinderen t/m 21 jaar gratis. indoor padel maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gratis.

Bent Sports Diamond
indoor padel maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gratis. Inclusief Benfit voedingsbegeleiding.

 

Overige voorwaarden alle abonnementen:

 • Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Men dient de training bij te wonen in correcte en schone kleding.
 • Men dient het oefenmateriaal na gebruik op te ruimen.
 • Abonnementskosten worden bij vooruitbetaling voldaan en uitsluitend via automatische incasso per maand.
 • Indien men geen gebruik maakt van automatische incasso wordt per maand € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht
 • Abonnementskosten kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, omzetbelasting, etc.
 • Alle leden ontvangen ten aanzien van wijzigingen in de abonnementskosten tijdig schriftelijk bericht.
 • Bij een eerste aanmaning wordt € 5,- herinneringskosten in rekening gebracht.
 • Bij een achterstand aan betaling van abonnementskosten wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Bij de incasso komen de gemoeide kosten ten laste van de debiteur (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten). Bent Sports behoudt zich het recht voor de toegang tot de club te ontzeggen tot dat achterstanden zijn voldaan.
 • Na inschrijving ontvangt men een lidmaatschapspas. Deze is strikt persoonlijk. Bij ieder bezoek dient men zich met deze pas te melden bij de receptie.
 • Bij verlies van de lidmaatschapspas dient u € 10,00 te voldoen voor een nieuwe lidmaatschapspas.
 • Bij het niet nakomen van één van de hierboven genoemde bepalingen, houdt de club zich het recht voor om het betreffende clublid de toegang tot de club tijdelijk of definitief te weigeren zonder dat hij/zij aanspraak kan maken op reeds betaalde abonnementskosten van welke aard dan ook.
 • Tijdens de schoolvakanties en zomervakantie werken we met een aangepast rooster en/of aangepaste openingstijden. Dit aangepaste rooster vindt u dan bij de receptie.
 • Op alle officiële feestdagen is de club gesloten tenzij anders aangegeven.
 • De directie van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekgeraakte eigendommen en ongevallen die het clublid als gevolg van deelname aan zijn/haar sport overkomen is. Deelname aan de lessen is op eigen risico.
 • Uw gegevens worden alleen intern gebruikt voor administratieve doeleinden i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens.
 • Men heeft na het aflopen van de contractduur 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
 • Bij andere dan medische redenen kan het programma niet onderbroken worden.

Sportschool en fitnesscentrum Bent Sports in Zevenaar is dé plek voor individueel fitness, groepsfitness, en racketsporten. Bij Bent Sports ben je verzekerd van de beste begeleiding en de persoonlijke aandacht die nodig is om jou je doelstellingen te laten halen.